Atbalsts

Lūdzu sazinieties ar mums:

Pirms sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu, lūdzu, skatiet sadaļu BUJ.

Biežāk uzdotie jautājumi

Lai reģistrētos BioEx tirdzniecības Platformā, uzņēmuma pārstāvim ar attiecīgo pilnvarojumu jāizveido profils tīmekļa vietnē  http://platform.bioex.lv. Precīzu instrukciju profila izveidošanai var augšupielādēt šeit. Kad reģistrācija būs pabeigta, BioEx operators pārbaudīs Jūsu sniegtos datus un Jums tiks nosūtīta parole ar kuras palīdzību varēs turpmāk pieslēgties tirdzniecības Platformai.

Par Tirdzniecības Platformas dalībnieku var kļūt persona, kas noslēgusi dalībnieka līgumu ar Platformas Pārzini – SIA BioEx. Lai noslēgtu Dalībnieka līgumu, nepieciešams izveidot profilu tīmekļa vietnē http://platform.bioex.lv

Dalībnieka līguma formu var augšupielādēt šeit.

Tirdzniecība ir galvenā BioEx Platformas funkcionalitāte. Tirdzniecības procesa laikā Platformas dalībnieki – Pircēji var izveidot savu uzdevumu biomasas pirkšanai un Platformas dalībnieki – Pārdevēji var sniegt pret piedāvājumus, veidojot savus uzdevumus biomasas pārdošanai. Tirdzniecība ir sadalīta tirdzniecības periodos, kas parasti ilgst 1 nedēļu, sākoties un beidzoties pirmdien 16:00. Detalizēti tirdzniecības process aprakstīts lietotāja Pircēja rokasgrāmatā un Pārdevēja rokasgrāmatā. Pircēja rokasgrāmatu var augšupielādēt šeit un Pārdevēja rokasgrāmatu var augšupielādēt šeit.

Šobrīd Platformā tirdzniecībai tiek piedāvāti šķeldas biomasas produkti. Produkti ir iedalīti piecās kategorijās: EKS1-Stumbru koksne; EKS2-Kokapstrādes atlikumi; EKS3-Neatzaroti koki; EKS4-Mežizstrādes atliekas; EKS5-Koksnes miza. Šķeldas produktu tehniskā specifikācija pieejama Tirdzniecības Platformas kodeksā. Kodeksu var augšupielādēt šeit.

Pēc reģistrācijas apstiprinājuma, Dalībniekam Platformas operatoram jāiesniedz saistību izpildes nodrošinājumu. Saistību izpildes nodrošinājumu var iesniegt trīs veidos: Iemaksājot nodrošinājuma summu,   iesniedzot bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi Tirdzniecības Platformas pārzinim. Šis nodrošinājums kalpos par garantu gan Pircējam gan Pārdevējam, uzņemto saistību par preces kvalitāti, apjomu, termiņu un norēķinu izpildi. Papildus tam Dalībniekam uz Tirdzniecības dienu Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts (ja tas nav reģistrēts Latvijā), nedrīkst būt nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī nepārsniedz 150 EUR. Sīkāk par nosacījumiem lasiet Tirdzniecības Platformas kodeksā. Kodeksu var augšupielādēt šeit.

Tirdzniecība ir sadalīta tirdzniecības sesijās, kas sākas nedēļas pirmajā darba dienā plkst. 16:00 un ilgst līdz nākamās nedēļas pirmajai darba dienai plkst. 16:00. Tirdzniecības sesija sadalīta 5 etapos:
  1. Dalībnieku uzdevumu etaps – Tirdzniecības perioda garākais etaps. Šajā etapā varat izveidot, labot un atcelt pirkšanas un pārdošanas uzdevumus. Sākas nedēļas pirmajā darba dienā plkst. 16:00 un ilgst līdz nākamās nedēļas pirmajai darba dienai plkst. 10:00.
  2. Pārdevēju uzdevumu etaps – Ilgst 1 stundu katras nedēļas pirmajā darba dienā no plkst. 10:00 līdz 11:00. Šajā etapā tikai Pārdevēji var izveidot, labot un atcelt savus uzdevumus. Pircēji vairs nevar izveidot, labot un atcelt savus uzdevumus.
  3. Izsoles etaps – Ilgst 1 stundu katras nedēļas pirmajā darba dienā no plkst. 11:00 līdz 12:00. Šajā etapā Pārdevēji neierobežotu sakaitu reižu var samazināt cenu izveidotajiem uzdevumiem. Cenas samazināšanai tiek dots laiks – 2 minūtes, sākot no izsoles etapa sākuma. Cenas samazināšanas laiks tiek pagarināts par 2 minūtēm pēc katra cenu samazinājuma uzdevuma ievadīšanas brīža, ja tas ietekmē tirdzniecības rezultātus, taču ne ilgāk kā līdz izsoles etapa beigām.
  4. Pircēja lēmuma etaps – Ilgst 1 stundu katras nedēļas pirmajā darba dienā no plkst. 12:00 līdz 13:00. Šajā etapā, ja Pirkšanas uzdevums netika pilnībā segts ar Pārdošanas uzdevumiem, kuru cenas ir augstākas par Pirkšanas uzdevumu cenu, Pircējam ir iespēja palielināt Pirkšanas uzdevuma cenu, tādā apmērā, lai segtu visu vai daļu no Pirkšanas uzdevuma.
  5. Darījumu etaps – Ilgst 3 stundas katras nedēļas pirmajā darba dienā no plkst. 13:00 līdz 16:00. Šajā etapā līdz plkst. 14:00 tiek pieņemtas pretenzijas par tekošo tirdzniecības sesiju. Laika posmā līdz plkst. 16:00 tiek izskatītas pretenzijas un apstrādāti rezultāti. Plkst. 16:00 tiek paziņoti tirdzniecības gala rezultāti.

Pēc izsoles noslēgšanās, ar brīdi, kad Pārzinis Tirdzniecības Platformā ir fiksējis Dalībnieku saskanīgus uzdevumus un par to ir paziņojis Tirdzniecības Platformā, ir uzskatāms, ka ir noslēgti un ir spēkā esoši attiecīgie tiesiskie darījumi starp Dalībniekiem. Dalībnieki saņem informāciju ar saskanīgo Dalībnieku rekvizītiem un uzsāk darījuma izpildi atbilstoši pirkuma līguma nosacījumiem. Standarta pirkuma līguma noteikumi atrunāti Tirdzniecības Platformas kodeksā. Kodeksu var augšupielādēt šeit.

Gan Pircējam gan Pārdevējam saistību izpildi nodrošina rūpīga atlase Dalībnieku reģistrācijai un pielaidei pie tirdzniecības Platformā, kā arī Tirdzniecības Platformas pārzinim iesniegtie saistību izpildes nodrošinājumi. Sīkāk par Saistību izpildes nodrošinājumiem lasiet Tirdzniecības Platformas kodeksā. Kodeksu var augšupielādēt šeit.

Apskatiet šeit visus Platformas pārvaldības dokumentus

Reģistrācijas un pieslēgšanās rokasgrāmata

Dalībnieka līguma paraugs

Tirdzniecības Platformas kodeks

Pircēja rokasgrāmata

Pārdevēja rokasgrāmata

Vēlaties ar mums sazināties?

Ja jums nepieciešama palīdzība vai radušies jautājumi, sazinites ar mums

Uzņēmuma telefons: +371 2 9269 463