BioEx platformu kā atbilstošu biomasas biržu iekļauj Ministru kabineta Noteikumos par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisijas ietaupījuma kritērijiem

Latvijā pirmās biomasas tirdzniecības platforma BioEx kā atbilstoša birža ir iekļauta Ministru kabineta Noteikumos par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem. MK Noteikumu grozījumi stājās spēkā 19. jūlijā.

Iekļaušana MK Noteikumos nozīmē, ka līdz ar dalību BioEx platformā, biomasas pircējiem nav nepieciešams veikt papildus procedūras atbilstības nodrošināšanai, bet biomasas pārdevējiem – nav nepieciešams papildus sertificēties pēc kādas no brīvprātīgajām sertifikācijas shēmām.

Tātad BioEx birža turpmāk kalpos kā faktisks tirgus dalībnieku atbilstības apliecināšanas mehānisms, proti, ja Jūsu uzņēmums pērk vai pārdod biomasu BioEx platformā ar attiecīgu atbilstības atzīmi “RED BioEx”, tātad tas atbilst Atjaunojamās enerģijas direktīvas (RED II) ilgtspējas un emisijas ietaupījumu kritērijiem Latvijā

saka Gunārs Greiža,

BioEx valdes loceklis.

BioEx šī gada 20.jūnijā iesniedza oficiālu iesniegumu Klimata un enerģētikas ministrijā ar lūgumu tikt iekļautai Ministru kabineta Noteikumu pielikumā un iesniedza tirdzniecības platformas procedūru un risinājumu aprakstu saskaņā ar RED II kritērijiem, un pašdeklarāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 11.decembra direktīvu par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu. Pēc iesniegumu izskatīšanas, 13. jūlijā valdība atbalstīja BioEx iekļaušanu minēto Noteikumu pielikumā. 

BioEx ir Latvijā pirmā biomasas tirdzniecības platforma, kurā tiek nodrošinātas regulāras tirdzniecības sesijas, tirgus dalībnieku reģistrācija, sadale pēc kvalifikācijas kritērijiem, piegādātās biomasas kvalitātes un norēķinu atskaites, biomasas enerģijas aprēķina kalkulators, sistēmas atbalsts, garantiju vadība un citas efektīvai darījumu pārvaldībai nepieciešamās funkcijas.

Platformas jaunākā versija ir papildināta ar ilgtermiņa darījumu izsolēm ar piegādes periodiem no 3 līdz 12 mēnešiem. Kā arī nākotnes izsoles datuma izvēli un minimālā un maksimālā piegādes apjoma ierobežošanu.

BioEx izveidoja uzņēmumi ar kompetenci siltumapgādes un IT risinājumu jomā, proti, apvienojot zināšanas par nozari ar to, kā vislabāk veidot digitālu platformu labākai tirdzniecībai. 75% BioEx dalībnieks ir EcoHeat Holding – Latvijas uzņēmumu grupa, kas specializējas videi draudzīgu apkures sistēmu ekspluatācijā pilsētas un rūpniecības objektos, kā arī metālapstrādē un ražošanā. Savukārt, 25% BioEx dalībnieks ir FortySeven Software Professionals – Eiropā dibināts IT konsultāciju un pilna cikla programmatūras izstrādes uzņēmums ar vairāk kā 10 gadu pieredzi dažādu nozaru projektu īstenošanā, tostarp banku un fintech sektoros, izejvielu un enerģētikas jomās, kā arī valsts pārvaldē.