Tirdzniecība BioEx platformā uzņem apgriezienus – izsolēs jau 38 darījumi, 23 reģistrētie pircēji un 49 pārdevēji

Latvijā pirmās biomasas tirdzniecības platformas BioEx darbība kļūst arvien intensīvāka un izsolēs līdz šim jau izteikti pasūtījumu piedāvājumi par 80 220 MWh, bet pārdošanas piedāvājumi izteikti par 135 230 MWh. Pastāvīgi aug arī dalībnieku skaits, kas šobrīd ir 23 pircēji un 49 pārdevēji, kas kopumā jau veikuši 38 sekmīgus darījumus.

Jāuzsver, ka platformā iesaistās arī virkne Latvijas enerģētikas tirgus lielāko dalībnieku, piemēram, AS Rīgas Siltums, SIA Liepājas Enerģija un SIA Jūrmalas Siltums.

Pāris mēnešu laikā, ko strādā BioEx platforma, esam noslīpējuši tirdzniecības modeli un tas sevi pierāda kā efektīvs un drošs, sasniedzot galveno platformas mērķi – savest kopā biomasas tirgus dalībniekus, lai tie spētu īstenot atklātus darījumus par labāko tirgus cenu,

saka Gunārs Greiža,

BioEx valdes loceklis.

Biomasas tirdzniecības atbilstību RED II prasībām veicinās arī Ministru kabineta noteikumi Nr. 251 “Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 2. novembra noteikumos Nr. 686 “Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem”, kas stājās spēkā 16. maijā. 

Atbilstoši šiem noteikumiem, BioEx patformā ir iespēja veikt darījumus komersantu shēmas ietvaros pirkšanas uzdevumā kā papildus prasību pārdevējam pieprasot veikt piegādes ar kādu no brīvprātīgām shēmām – FSC, PEFC, SBP, SURE un/vai apliecināt meža biomasas piegādi no meža biomasas ieguves vietas Latvijā atbilstoši MK.686. noteikumiem.

BioEx ir Latvijā pirmā biomasas tirdzniecības platforma, kurā tiek nodrošinātas regulāras tirdzniecības sesijas, tirgus dalībnieku reģistrācija, sadale pēc kvalifikācijas kritērijiem, piegādātās biomasas kvalitātes un norēķinu atskaites, biomasas enerģijas aprēķina kalkulators, sistēmas atbalsts, garantiju vadība un citas efektīvai darījumu pārvaldībai nepieciešamās funkcijas.

Platformas jaunākā versija ir papildināta ar ilgtermiņa darījumu izsolēm ar piegādes periodiem no 3 līdz 12 mēnešiem. Kā arī nākotnes izsoles datuma izvēli un minimālā un maksimālā piegādes apjoma ierobežošanu.

BioEx izveidoja uzņēmumi ar kompetenci siltumapgādes un IT risinājumu jomā, proti, apvienojot zināšanas par nozari ar to, kā vislabāk veidot digitālu platformu labākai tirdzniecībai. 75% BioEx dalībnieks ir EcoHeat Holding – Latvijas uzņēmumu grupa, kas specializējas videi draudzīgu apkures sistēmu ekspluatācijā pilsētas un rūpniecības objektos, kā arī metālapstrādē un ražošanā. Savukārt, 25% BioEx dalībnieks ir FortySeven Software Professionals – Eiropā dibināts IT konsultāciju un pilna cikla programmatūras izstrādes uzņēmums ar vairāk kā 10 gadu pieredzi dažādu nozaru projektu īstenošanā, tostarp banku un fintech sektoros, izejvielu un enerģētikas jomās, kā arī valsts pārvaldē.